PDF Tulosta Sähköposti

Mikä indeksiluku on?

Mittausraportti antaa tulokseksi indeksiluvun, jonka mittauspalvelun neuroverkko laskee. Indeksiluku kuvaa korvan akustisia ominaisuuksia. Mitä korkeampi indeksi on, sitä parempi lapsen tärykalvon liikkuvuus on. Vastaavasti mitä matalampi indeksi on, sitä huonompi tärykalvon liikkuvuus on. Jos korvassa on nestettä, eli tulehdus, tärykalvon liikkuvuus alenee näkyen indeksiluvun pienentymisenä. Indeksilukua voivat pienentää myös korvassa oleva ali- tai ylipaine. Korvan normaaliin toimintaan kuuluu korvien painetilan vaihtelu.

Jokaisen lapsen korvat ovat yksilölliset. Tyypillisesti terveen korvan indeksi asettuu vihreälle alueelle, josta se laskee alaspäin tulehdustilanteessa. Toisella lapsella terveen korvan indeksi asettuu vihreän alueen yläreunaan ja toisella hiukan alemmas laskien siitä tulehduksen sattuessa. Tämän vuoksi lapsen terveiden korvien indeksiluku on hyvä tietää, jotta siihen voidaan verrata korvan indeksiluvun muutosta ja arvioida lääkärillä käynnin tarvetta. Oikealla oleva kuva esittää indeksin tulkintaohjeet tyypillisimmissä tapauksissa.

Otometri-mittauspalvelu on apuväline lapsen terveyden seurannassa. Vanhemmat päättävät oireiden voimakkuuden, lapsen yleisen voinnin ja mittaustulosten avulla lääkärissä käynnin tarpeesta. Vastuu lapsen hyvinvoinnista on aina vanhemmilla. Mikäli tulosten tulkitsemisessa on epäselvyyttä, voitte otta yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostilla Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen , internet -sivujen palaute -lomakkeella tai puhelimitse puh. 045 328 9100 (Avoinna ma-pe klo 9 - 16).

Esimerkkejä Otometrin käytöstä

Otometrin tarkoitus on vähentää epätietoisuutta korvien tilasta. Otometrin mittauspalveluun sisältyy tietojen automaattinen tallennus, jonka ansiosta mittaustuloksia voi selata ja näin seurata korvien tilan muutoksia selkeiden graafien avulla. Alla on kuvattu esimerkkejä Otometrin käytöstä ja tulosten hyödyntämisestä lasten korvien tilan seurannassa Oskarin, Eveliinan ja Valtterin kohdalla (nimet keksittyjä).

Oskari (5 vuotta). Oskarilta tehtiin mittauksia viikon ajan koska hänellä oli hiukan flunssaa. Sen pelättiin ”menevän korviin”. Onneksi tulehdusta ei tullut; flunssa laski välillä mittausindeksejä, mutta ei merkittävästi.
Eveliina (3 vuotta). Lääkäri totesi Eveliinalla tulehduksen oikeassa korvassa. Otometri hankittiin apteekista antibioot-tikuuria noudettaessa, jotta paranemista voitiin paremmin seurata. Ensimmäisen päivän aikana oikean korvan tilassa ei tapahtunut muutoksia. Onneksi  kuuri alkoi vaikuttaa; muutaman päivän jälkeen oikean korvan Otometri-indeksi oli palannut jo terveen vasemman korvan tasolle.
Valtteri (2 vuotta). Valtterilla on usein korvatulehduksia. Korvien tila mitattiin Otometrillä hänen ollessa terveenä. Samoin tehtiin viimeisimmän korvatuleh-duksen aikana. Näiden tietojen avulla nähtiin Valtterin korvien tyypillinen käyttäytyminen korvatulehduksen aikana. Aluksi korvien indeksi laskee hiukan. Hieman myöhemmin indeksi  romahtaa punaisen puolelle. Kun lääkekuuri on saatu, korvien tila paranee nopeasti. Valtterin viimei-simmän mittauksen tulos ennakoi tulevaa korvatu-lehdusta; sekä vasemman että oikean korvan indeksit ovat tippuneet samalla tavalla viime kertaisen korvatulehduksen kanssa. Koska myös muut oireet viittaavat alkavaan tulehdukseen, Valtterille varattiin aika terveys-keskukseen lääkärikäyntiä varten.