PDF Tulosta Sähköposti

Mikä neuroverkko on?Neuroverkon periaate

Otometrin mittauksen tulkitsee neuroverkko, jonka toimintaperiaate on esitetty viereisessä kuvassa. Mittalaittella mitattu signaali syötetään neuroverkolle, jolle on opetettu valtava määrä vastaavia mittaustuloksia kliinisten tutkimusten perustella. Neuroverkko vertaa tehtyä mittausta aiempien tutkimusten tuloksiin, sekä tekee päättelyä mittaus-signaalin erityispiirteistä. Lopputuloksena neuroverkko tulostaa mittaustuloksen indeksin tulosraporttiin.

Neuroverkko oppii koko ajan tarkemmaksi ja tarkemmaksi sitä mukaa kun mittauksia tehdään lisää. Lisätietoja neuroverkon oppineisuuden tasosta kerrotaan tällä sivulla. 

Neuroverkon tiedot

Tällä hetkellä käytössä olevan neuroverkon nimi on "lk_20_20_0_sk".

Neuroverkon opetusprosessi on koko ajan käynnissä. Pohdimme jatkuvasti muun muassa sitä, onko analyysin herkkyys nykyisellään sopiva. Nimittäin, jos herkkyyttä kasvatetaan, neuroverkko pystyy analysoimaan aiemmasta pienempiä muutoksia korvan tilanteessa. Toisaalta, jos näin tehdään, esimerkiksi mittausasennon vaihtelu (missä asennossa mittari on korvassa) näkyy mittaustuloksessa suurempana vaihteluna. Edelleen, jos vähennämme herkkyyttä, analyysi ei ole yhtä herkkä mittausasennolle, jolloin mittaaminen on ehkä hiukan helpompaa; toisaalta taas tässä tilanteessa neuroverkko ilmoittaa vain suuremmat muutokset korvan tilanteessa.

Hyvät käyttäjät; olkaa hyvä ja pohtikaa mittauskokemuksienne pohjalta ylläolevaa, ja antakaa myös tästä asiasta vapaamuotoisesti palautetta asiakaspalveluumme. Otamme huolellisesti palautteenne huomioon neuroverkon kehittämisessä.

Mitä tapahtuu kun neuroverkko päivitetään?

Kun neuroverkko päivitetään, uudet mittaukset lasketaan jatkossa tätä neuroverkkoa käyttämällä. Jotta uudella neuroverkolla laskettuja tuloksia voi helposti verrata aikaisempiin, aiempiin mittauksiin ilmestyy haalealla värillä uuden neuroverkon laskema tulos aina kun neuroverkko päivitetään uuteen. Usein tämä tulos on hyvin lähelle sama kuin aiemmallakin laskettu. Tavoitteena on, että niissä kohdissa, joissa eroja on, muutos tapahtuu oikeaan suuntaan.

Näin ollen kaikissa uusissa mittauksissa näkyy vain yksi korvan kuva per mittaus. Ja, aina kun verkko päivittyy, kaikkiin vanhoihin mittauksiin ilmestyy haalealla värillä uuden neuroverkon laskema tulos vanhan rinnalle; eli luonnollisesti aiemman neuroverkon laskema tulos säilyy täysin muuttumattomana.

Neuroverkkojen historia

Allaolevassa taulukossa ovat tiedot Otometrin mittauspalvelussa toimivasta neuroverkosta. Aina kun päivitämme neuroverkkoa, kyseisen neuroverkon tiedot merkitään tähän taulukkoon. Taulukko toimii näin eräänlaisena neuroverkon "koulutodistuksena". Tarkempia tietoja neuroverkkojen ominaisuuksista saa asiakaspalvelustamme.

Neuroverkkotaulukko.

Neuroverkon nimi Käyttöönottopäivämäärä Kommentteja
prokorva9 15.11.2010 Perusneuroverkko
prokorva17

18.11.2010

Lisätty opetusaineistoa. Pyritty vähentämään mittausasennon vaihtelun vaikutusta tulokseen.

prokorva19 19.11.2010 Lisätty opetusaineistoa liimakorvien osalta. Aineistossa vähennetty mittauksen herkkyyttä aikuisten kohdalla ja lisätty herkkyyttä lasten mittausten kohdalla. Tämän johdosta useilla lapsilla mittausarvot siirtyvät systemaattisesti hiukan alemmaksi. Muutokset mittausarvoissa tapahtuvat kuitenkin samalla logiikalla kuin ennenkin.
prokorva22 21.11.2010 Edellisessä neuroverkossa havaittua pientä epävakautta osan mittausten osalla vähennetty.
superkorva_20_20_100 26.11.2010 Häiriötilanteiden arviointia kehitetty. Pyritty lisäämään tulosten vakautta.
superkorva_50_50_1 10.12.2010 Herkkyyttä detektoida sairaita korvia parannettu. Osuvuutta kliinisen tutkimuksen tulosten kanssa parannettu erityisesti korostaen sairaiden korvien kohdalla - yleistämisominaisuuksia koko aineiston laajuudessa hiukan laskettu. Vaikuttaa keskimäärin siten että indeksiarvo on hiukan alempi kaikkien mittausten laajuudessa.
lapsikorva_20_20_100_v2 15.12.2010 Neuroverkon opetuksessa painotettu pelkästään 0-5 vuotiaiden lasten mittauksia. Tämä muutos lisää verkon suorituskykyä tämän ikäisten lasten kohdalla. Muun ikäisten mitattujen kohdalla tulosta voidaan pitää viitteellisenä.
lapsikorva_20_20_100_v6 20.12.2010 Yksityiskohtia tarkennettu.
lapsikorva_20_20_100_v6_m0_vak1
13.1.2011
Mittausasennon vaikutusta mittaustulokseen hiukan pienennetty. Voi vaikuttaa tuloksen herkkyyteen erikoistapauksissa.
lk_20_20_0_sk
3.2.2011
Neuroverkon vakautta lisätty. Validointia hiukan löysätty; pyritään vähentämään uusintamittausten tarvetta.